สินค้า


ถังเก็บน้ำพีอีลานแกรนิต (ทรงตั้ง)

ใช้วัสดุ Polyethylene ในการผลิต สะอาด ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว ปรอท และสารหนู อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่ทึบแสงจึงปราศจากตะไคร่น้ำ และสีไม่หลุดลอกปะปนกับน้ำในถัง คงความสะอาดของน้ำดื่มและน้ำใช้ได้เป็นอย่างดี


<< กลับหน้ารวมสินค้า