บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด

ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2008 ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีประสบการณ์ สามารถจัดการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างคุณภาพ

Vision

เราดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษา และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งทางเคมีและชีวภาพ รวมถึงจำหน่าย ถังไฟเบอร์กลาส และถังพีอี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

Mission

จัดเตรียมทีมงานและงานบริการด้านที่ปรึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมามากกว่า 15 ปี รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เหมาะสมกับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

Mission

จัดเตรียมทีมงานและงานบริการด้านที่ปรึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมามากกว่า 15 ปี รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เหมาะสมกับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด

Stop polluting the environment. Save our planet.