สมัครงาน

วิศกรไฟฟ้า (Electrical Engineer)

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบและควบคุมงานระบบไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบควบคุม ตู้คอนโทรล งานเดินไฟ ของระบบบำบัดน้ำเสีย

สวัสดิการ

 • Project Commission,เบี้ยเลี้ยง,ประกันสังคม,การฝึกอบรมนอกสถานที่,ชุดฟอร์มบริษัทฯ,โบนัสและการปรับเงินเดือน

เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 3. สามารถออกแบบชนิดและขนาดของปั๊มระบบท่อที่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพได้
 4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้
 5. สามารถควบคุมงานและนำเสนองานได้ดี
 6. มีประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถนำรถยนต์มาปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
 8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  วิศกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

  รายละเอียดงาน

  • รับผิดชอบและควบคุมงานระบบเครื่องกลของระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบท่อ วาว์ล และปั๊ม ของระบบบำบัดน้ำเสีย

  สวัสดิการ

  • Project Commission,เบี้ยเลี้ยง,ประกันสังคม,การฝึกอบรมนอกสถานที่,ชุดฟอร์มบริษัทฯ,โบนัสและการปรับเงินเดือน

  เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท

  คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  3. สามารถออกแบบชนิดและขนาดของปั๊มระบบท่อที่เหมาะสมกับระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพได้
  4. สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad และเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้
  5. สามารถควบคุมงานและนำเสนองานได้ดี
  6. มีประสบการณ์ในการออกแบบและควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. สามารถนำรถยนต์มาปฏิบัติงานได้และมีใบขับขี่รถยนต์
  8. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้