สินค้า


ถังเก็บน้ำดี (แคปซูล)

ถังเก็บน้ำดีทรงแคปซูล มีขนาดความจุตั้งแต่ 5 ลูกบาศก์เมตร จนถึง 100 ลูกบาศก์เมตร หรือผลิตตามแบบที่หน้างานต้องการ ผลิตจากวัสดุ Fiberglass และเชื่อมประสานด้วย Resin เป็นเนื้อเดียวกัน โครงสร้างถังจึงมีความแข็งแรง ทนทาน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปลอดภัยสำหรับการใช้อุปโภคและบริโภค


<< กลับหน้ารวมสินค้า