สินค้า


ถังเก็บน้ำพีอี (ทรงตั้ง)

ถังเก็บน้ำพีอีทรงตั้งผลิตจาก วัสดุ Polyethylene ที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ทนทาน จุน้ำได้สูงสุด 10 ลบ.ม./วัน เทียบเท่าผู้ใช้น้ำ 50 คน/วัน


<< กลับหน้ารวมสินค้า