สินค้า


ถังเก็บน้ำใต้ดินพีอี

ถังเก็บน้ำใต้ดินของบริษัทเอลเมอร์ มีความคงทน แข็งแรง ปลอดภัย ตัวถังรองรับแรงกด แรงกระแทกได้ดี ไร้รอยต่อ มีความยดหยุ่นสูง มักใช้ในครัวเรือน สามารถจุน้ำได้ถึง 6 ลบ.ม./วัน เทียบเท่าผู้ใช้น้ำ 30 คน/วัน


<< กลับหน้ารวมสินค้า