สินค้า


ถังดักไขมัน (Grease Trap)

ถังดักไขมันผลิตจากวัสดุ Fiberglass แข็งแรง ทนทาน มีความสามารถในการกักเก็บ และกำจัดกัดไขมันโดยอาศัยจุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง ถูกออกแบบให้มีระยะเวลาบำบัด (HRT) เพียง 3 ชั่วโมง จึงมีขนาดเล็กกว่าถังทั่วๆไป เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า สามารถผลิตให้รองรับน้ำเสียได้ตั้งแต่ 20 ลบ.ม./วัน จนถึง 135 ลบ.ม.


<< กลับหน้ารวมสินค้า