สินค้า


ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย ถังตกตะกอนจะใช้ในการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำใส และสามารถหมุนเวียนตะกอนกลับไปยังถังเติมอากาศ ถูกออกแบบด้วยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 15 ปี และใช้วัสดุ Fiberglass ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ประสิทธิภาพการทำงานสูง และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


<< กลับหน้ารวมสินค้า